9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsföretag söker finansiering till förvärv av industrilokal i Stenungsund Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B | Fastighetsföretag söker finansiering till förvärv av industrilokal i Stenungsund

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna totalt SEK 8 600 000 av Kameos långivare till förvärv av en industrifastighet i Stenungsund. Detta lån om SEK 6 000 000 kommer att vara bottenlån i fastigheten och det andra lånet på Kameos plattform (Lån #2977) om SEK 2 600 000 kommer att vara topplån i fastigheten. Fastigheten är belägen i ett mindre industriområde i nära anslutning till villaområden i Stenungsund som ligger cirka 30 minuter med bil norr om Göteborg. Låntagarens ägare har god kännedom om fastigheten som största hyresgäst genom ett annat bolag som han är ägare för. 

För uppdatering kring säkerhetspaketet, se ”Investeringsvillkor” under fliken ”Projekt”.

Projektets styrkor

  • Låg LTV (36%)*
  • 1:a prioritet pant i fastighet
  • Borgensåtagande i koncern som omsätter över SEK 130m
  • Långa hyreskontrakt i fastigheten, kortaste kontraktet löper till 2023
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Nyckelperson i projektet ägare till fastighetens största hyresgäst

* Se Investeringsvillkor

  • Dela: