Bolag söker finansiering för refinansiering samt förädling av befintliga fastigheter Avslutad

Bolag söker finansiering för refinansiering samt förädling av befintliga fastigheter
8 % årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 1 300 000 av Kameos långivare för att dels refinansiera en skuld hos annan kreditgivare samt för att förädla befintliga fastigheter. Bolaget är moderbolag i en fastighetskoncern som äger 20 kommersiella fastigheter i Bålsta. Lånet säkerställs med pant i fastighet efter banken, där fastigheten är fullt uthyrd.

Projektets styrkor

  • Moderbolag i fastighetskoncern
  • Tidigare låntagare
  • Pant i fastighet
  • Dela: