Fastighetsbolag söker lån för asfaltering på fastighet Avslutad

Fastighetsbolag söker lån för asfaltering på fastighet
10% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 1 000 000 från Kameos långivare för att genomföra asfaltering på en av bolagets fastigheter. Bolaget har sedan tidigare ett lån via Kameo. Fastigheternas samtliga lokaler har påskrivna hyreskontrakt, där samtliga fastigheter genererar hyresintäkter idag. Lånet säkerställs med 2:a prioritets pant i en av bolagets fastigheter efter ett tidigare lån från Kameos långivare, (se lån 2972 här). Utöver pant ställs även bolagsborgen som säkerhet.

Lånet genom Kameos långivare kommer att återbetalas som en annuitet under 36 månader.

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Erfarna delägare i bolaget
  • Stort fastighetsbestånd inom fastighetsgruppen
  • Fullt uthyrda fastigheter
  • Dela: