Fastighetsägare söker finansiering för att refinansiera tidigare lån genom Kameo Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 600 000 av Kameos långivare till refinansiering av tidigare lån genom Kameo. Lånet säkerställs med pant i en industrifastighet i Stenungsund som idag hyrs ut till 13 hyresgäster. Företaget var nära att säkra en långsiktig bankfinansiering under våren, men i samband med covid-19 utbrottet pausade banken förhandlingarna. Bolaget önskar därmed att använda detta lån som en bryggfinansiering till dess att förhandlingarna med bank är återupptagna.

Länk till lånet som refinansieras.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd industrifastighet
  • Pant i fastighet med LTV 52%
  • Bolagsborgen