Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra en padelhall norr om Stockholm Avslutad

8,5% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 5 000 000 av Kameos långivare till byggnation av en padelhall med 8 banor i Rosersberg, norr om Stockholm. Förväntad byggnationstid är beräknad till 11 månader. Fastigheten är förvärvad och markarbetet har påbörjats och finansierats genom eget kapital. Sedan den första tranchen upptogs har pålning och schaktning av kantbalkar gjorts färdigt. Markarbetet är fortsatt pågående och armering och gjutning av kantbalkarna fortgår just nu på byggarbetsplatsen. Detta är den andra av sju stycken trancher om totalt SEK 35 000 000.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 35 000 000 SEK.

Länk till tidigare tranche:

Lån 3446

Projektets styrkor

  • 8,5% årsränta
  • 15 årigt hyresavtal signerat
  • Pant i fastighet
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (10 mån)