Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra hyresbestånd Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 15 000 000 av Kameos långivare för att resa 34 stycken hyreslägenheter i Enköping. Förväntad byggnationstid är beräknat till 12 månader. Detta är den andra av totalt tre stycken trancher om totalt SEK 37 000 000. Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 37 000 000 SEK och är ett Garanterat fulltecknat lån.

Bolaget har sedan den förra tranchen beviljats investeringsbidrag och erhållit bankoffert för slutplacering. Byggnationen går enligt plan och markarbetet är i full gång (se film från byggarbetsplatsen under Projekt).

Tranche 1 hittar du här!

Projektets styrkor