Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av enplansvillor Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 5 000 000 av Kameos långivare som ska gå till byggnation av sex stycken enplansvillor om totalt 684 kvm. Bolaget bygger enligt CLC-metoden (Cellular Lightweight Concrete) – en miljövänlig byggteknik med självisolerande, brandbeständig, icke vattenabsorberande ”skumbetong”. Projektet uppförs i Båstad kommun. Detta är den första av totalt tre trancher om totalt SEK 10 000 000.

Projektets styrkor

  • Garanterat fulltecknat lån
  • 8% årsränta
  • Miljövänlig byggteknik
  • Pant i fastigheter, pant i kommersiell brf-lokal, moderbolagsborgen och personlig borgen från bolagets ägare.