Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av enplansvillor Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare som ska gå till färdigställandet av sex stycken enplansvillor om totalt 684 kvm. Bolaget bygger i egen regi enligt CLC-metoden (Cellular Lightweight Concrete) – en miljövänlig byggteknik med självisolerande, brandbeständig, icke vattenabsorberande ”skumbetong”. Projektet uppförs i Båstad kommun. Detta är den andra av tre trancher om totalt SEK 10 000 000.

Länk till den tidigare tranchen:
Lån 3101

Projektets styrkor

  • Miljövänlig byggteknik
  • Pant i fastigheter, pant i kommersiell brf-lokal, moderbolagsborgen och personlig borgen från bolagets ägare.