Fastighetsutvecklare söker lån till projektering av projekt i Upplands Väsby samt refinansiering av tidigare upptaget lån

10,50% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 4 000 000 av Kameos långivare för att finansiera projekteringsarbetet för ett kommande projekt i Upplands Väsby. Bolaget planerar även att refinansiera ett tidigare upptaget lån med hjälp av lånet från Kameos långivare.

Bolaget har skrivit på ett avtal om att förvärva två markfastigheter i Upplands Väsby. Beräknad byggstart under våren 2021.

Bolaget planerar att återbetala lånet under Q4 2021 i samband med att de realiserar två  av sina pågående projekt. Båda projekten har en försäljningsgrad om 100% och följer tidplan. Detta är den första av två trancher om totalt SEK 7 500 000.

Lånet säkerställs med borgensåtaganden från ägarbolag samt begränsad personlig borgen från bolagets två ägare.

Projektets styrkor

  • Tidigare låntagare med två återbetalda lån
  • Borgensåtagande från ägarbolag och begränsad personlig borgen
  • Projektportfölj med flertalet projekt med hög försäljningsgrad
  • Delägare i bolag som äger industrifastigheter i Bålsta
  • Delägare i Sveriges största bytessajt för bostäder