Finansiering av markförvärv och byggstart av slutsålt projekt i Nacka Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 30 000 000 av Kameos långivare i samband med uppstart av ett projekt i Nacka. Inledningsvis skall lånet gå till att finansiera markförvärvet, samt uppstart av byggnation. Projektet består av 5 stycken parhus, där samtliga 10 bostäder redan är förhandssålda. Denna tranche är den första av fyra stycken om totalt SEK 55 000 000. Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet, pant i bostadsrättsandelarna och personlig borgen från projektägaren.

Projektets styrkor

  • 100% förhandssålt
  • Bottenpant i fastighet
  • Pant i bostadsrätt
  • Personlig borgen
  • Garanterat fulltecknat lån

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge:

Husen prefabriceras just nu i fabrik och leverans påbörjas i slutet av maj. I det fall någon artikel är svår att få fram på grund av leveransproblem kommer denna att ersätta med likvärdig . Eftersom produktionen har en relativt kort byggtid på plats, på grund av den höga prefabrikationsgraden, arbetar relativt få yrkesmän samtidigt på arbetsplatsen. Därför bedömer vi smittorisken som väldigt låg på arbetsplatsen och i projektet. Eftersom samtliga lägenheter är sålda till barnfamiljer blir många personer lidande vid eventuella förseningar varför det är av högsta prioritet att detta undviks. Nödvändiga åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att produktionen ej blir försenad, oavsett anledning.

Mvh

Brf Lovehusen