Vår telefonväxel kommer att vara stängd mellan 23 december och 3 januari. Du är välkommen till att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Vänligen observera att det kan förekomma längre svarstider under julperioden.

Noterat fastighetsbolag söker finansiering för renovering av befintlig kontorsfastighet Avslutad

6% årsränta | Riskbetyg A

Bolaget önskar att låna SEK 10 000 000 av Kameos långivare för att renovera en kontorsfastighet i Helsingborg. Renovering innebär dels en uppgradering av tekniska installationer, uppfräschning av fasader samt byggnation av nya kontor. En del av fastigheten kommer även att anpassas till en större hyresgäst som beräknas flytta in under sommaren 2020. Arbetet beräknas ta cirka 6-7 månader och lånet planeras att återbetalas genom en refinansiering av en bank efter det att renoveringen är slutförd.

Kameos långivare får pant i två fastigheter med LTV 63%.

Projektets styrkor

  • Garanterat fulltecknat lån
  • Listvärde moderbolag SEK 335m (29:e Nov 2019)
  • Pant i två fastigheter som genererar positivt kassaflöde
  • Attraktivt läge i etablerat industriområde