Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Tidigare låntagare söker finansiering till uppförande av förhandssålt hyresbestånd Avslutad

Tidigare låntagare söker finansiering till uppförande av förhandssålt hyresbestånd

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 10 000 000 av Kameos långivare för ett pågående projekt bestående av totalt 72 hyreslägenheter i Timrå. Detta är första lyftet för etapp 2 och inflytt är beräknat att ske Q1 2025. Projektet är uppdelat på två etapper där detta lån finansierar den andra etappen som består av 36 enheter. Projektet är påbörjat, där produktion av modulerna sker i fabrik och markarbetet är full igång. Samtliga hus är planerade att vara resta senast v. 32 och slutbesiktigade till årsskiftet 2024/2025. Finansiering av etapp 2 sker med eget kapital tillsammans med detta byggnadskreditiv via Kameo. Detta är den första av fem trancher om totalt SEK 48 000 000.

Som säkerhet för detta lån ställs pant i fastighet samt bolagsborgen.

Återbetalning av detta lån är planerat att ske genom försäljning av beståndet. Kommunala bostadsbolaget har ingått köpeavtal med fastighetsägaren om att köpa hela hyresbeståndet. Köpet är villkorat av styrelsebeslut och beslut från kommunalfullmäktige som förväntas tas under sista veckan mars 2024. Utöver detta har bolaget erhållit godkänt beslut om investeringsbidrag, vilket planeras att ske när projektet är färdigställt och slutbesiktigat.

Länk till etapp 1:

Lån 4449

Lån 4465

Lån 4485

Lån 4496

Projektets styrkor

  • Tidigare låntagare
  • Beviljat investeringsstöd
  • Förhandssålt bestånd
  • LTV mot köpeskilling samt investeringsbidrag 50%

Nothing here yet.