6 saker att tänka på när du investerar i Kameos fastighetslån

6 saker att tänka på när du investerar i fastighetslån

När ett lån publiceras på Kameos plattform delar vi alltid information om företaget, själva projektet och säkerhetspaketet bakom, med dig. Det är dock viktigt att även du, som investerare, gör din egen analys för att kunna ta ett beslut om projektet och om investeringen passar just dig.

  • Dela:

Vi tror att nyckeln till en bra investering är att förstå vad det utlånade kapitalet kommer att användas till. Därför har vi listat 6 tips på vad du kan basera din egen analys på, när du investerar i Kameos fastighetsprojekt:


1. Riskprofil

Alla lån på Kameos plattform tilldelas ett riskbetyg på en skala A-E, där A innebär lägre risk än E, och är baserad på den risk som Kameos samlade bedömning anser att projektet har. Kameos riskbetyg kan användas som ett verktyg när du väljer vilka projekt som passar just din riskprofil och investeringsportfölj.
  
Du kan göra din investeringsportfölj mindre sårbar genom att sprida dina risker mellan flera lån och företag. Ju fler lån du investerar i, desto mindre påverkas din totala avkastning om ett projekt skulle få betalningssvårigheter.


2. Bakomliggande säkerheter

Projekten som Kameo finansierar har alltid någon form av säkerhet som ställs för lånet. Säkerheterna varierar mellan varje lån, men kan bland annat bestå av pant i fastighet eller borgensåtagande ställt av företag och privatperson. Under lånets projektbeskrivning kan du läsa mer om vad för säkerhet som ligger bakom lånet och vad säkerheten värderas till.

Det kan vara bra för dig som investerare att känna till vilken säkerhet lånet har, om det låntagande bolaget skulle få betalningssvårigheter. Du kan läsa mer om de olika säkerheterna i våra lån här.


3. Återbetalningsplan

Det kan vara intressant för dig att kolla på projektens återbetalningsplan, för att få en överblick om hur företaget planerar att betala tillbaka sitt lån. Planerar företaget att återbetala lånet genom försäljning av fastigheten, eller genom refinansiering från bank?
Varje projekt som publiceras på vår plattform har en specificerad återbetalningsplan angiven. Dessa är alltid tillgängliga för dig som investerare. Här kan du även se hur långt projektet planerar att löpa. Detta kan du vara särskilt uppmärksam på beroende på hur din investeringshorisont ser ut, investerar du långsiktigt kanske inte en längre löptid påverkar dig, samtidigt som ett kortsiktigt sparande kan vara mer känslig för längre löptider.


4. Företaget och personerna bakom

Vem eller vilka personer är det du lånar ut dina pengar till? Sätt dig in i vilket företag du investerar dina pengar hos. I varje projektbeskrivning finner du ett segment med information om både företaget och personerna bakom projektet. Här kan du bland annat läsa om hur många projekt bolaget har utvecklat tidigare, hur organisationsstrukturen ser ut samt om bolaget har finansierat tidigare projekt genom Kameo.


5. Olika trancher

Är projektet du vill investera i uppdelat i olika trancher? Fastighetslån på vår plattform är ofta uppdelade i olika trancher, vilket kan vara en fördel för både dig som investerare, men också för låntagaren eftersom utbetalningen av de olika trancherna matchar de olika faserna i fastighetsprojektet.
Alla trancher i ett lån har vanligtvis samma bakomliggande säkerhet oberoende av vilken tranche det gäller, om inget annat finns angivet under ”Säkerhetspaketet”. Du som investerare kan därför själv välja om du föredrar att investera vid projektets start eller om du föredrar att börja investera i en senare projektfas.


6. Marknaden

Håll ett öga på marknaden. Precis som med alla typer av investeringar är det klokt att hålla sig uppdaterad kring den marknad investeringen befinner sig på. I detta fall fastighetsmarknaden i Skandinavien.
Var medveten om att fallande priser kan leda till att värdet av säkerheten i lånet sjunker. Detta kan medföra att den pant som tidigare innebar en viss säkerhet inte längre täcker låntagarnas återbetalningsskyldighet. Med andra ord, om fastigheten säljs till ett lägre pris vid en potentiell tvångsförsäljning kan pantbrevets inomläge överstiga försäljningspriset och innebära att inga pengar tillfaller dig som långivare. Här kan det vara bra att se projektets LTV (loan-to-value), kortfattat innebär detta hur mycket Kameos lån är i förhållande till fastighetens värde.
 
Exempel:
Kameos långivare lånar ut 5MSEK till ett företag som har en fastighet som är värderad till 10MSEK, lånets LTV blir här 50%. Fastigheten behöver då säljas för minst 5MSEK för att Kameos långivare skall få tillbaka hela sin investering.


Har du frågor om ett specifik projekt kan du använda lånets Q&A-sida. Dina frågor kommer då att skickas vidare till låntagaren eller Kameos kreditanalytiker.
 
Lycka till med dina investeringar!


Se aktuella investeringsmöjligheter