På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Fastighetslån i olika trancher – vad innebär det?

Kameo delar upp lån i trancher

Du har säkert lagt märke till att de flesta lån på vår plattform läggs upp i olika trancher. Ett begrepp som kanske inte är helt enkelt att förstå. Vi förklarar här vad en tranche innebär, varför lån delas upp i trancher och vilka fördelar det ger låntagaren och dig som investerare.

  • Dela:

Av Kameo | Publicerat 09-juli 2020


Vad är en tranche?
En tranche är en del av ett större lån. De flesta lån som Kameo finansierar delas upp i flera trancher som följer projektets byggnation. Det innebär kort och gott att det totala lånebeloppet fördelas ut över lånets löptid och utbetalas efter bolagets behov. Det kan liknas vid när en bank ger byggnadskreditiv och delar upp lånet i olika lyft, efter en lyftplan. Värt att nämna är att alla trancher tillhörande samma lån alltid innehar samma bakomliggande säkerheter om inget annat anges.


Varför delar man upp ett lån i flera trancher?

Det finns flera anledningar till varför ett större lån delas upp i flera trancher. Att dela upp ett lån i trancher gynnar inte bara låntagaren, det ger även Kameo mer kontroll och trygghet för investerarna.

Fördelar för låntagare:

En anledning till att låntagare föredrar att dela upp sina lån i flera trancher är på grund av att kostnaden blir lägre. Låntagaren betalar då endast ränta och avgifter efter användning av pengarna de får in via respektive tranche. När lånet betalas ut i fler trancher kommer löptiden för det totala lånebeloppet gå ner, vilket innebär att bolaget slipper räntekostnaden för totalbeloppet från dag ett. Kameo och låntagande bolag tar i samråd fram en finansieringsstruktur efter behov och bolaget slipper betala ränta och avgifter för kapital som ännu inte kommit till användning. 

Fördelar för Kameo och investerare:

Den största fördelen för Kameo är att vi inte blir överexponerade. Vi finansierar efter behov och följer byggnationen. Kameo får då bättre koll och kan mellan varje tranche kontrollera att projektet fortlöper som planerat. Mellan varje tranche görs det även projektuppföljningar för att försäkra att projektet fortlöper enligt plan. Vi kan på så vis försäkra oss om att aldrig bli överexponerade utan att veta att värde skapas i projektet.


Hur vanligt är det att en låntagare delar upp lånet i flera trancher?

För fastighetsprojekt som innebär byggnation är det väldigt vanligt. De flesta lån som finansieras via Kameo, lite beroende på storlek, delas upp i flera trancher. Vi skiljer oss dock från våra konkurrenter, som inte har samma möjlighet att betala ut i lika många trancher, som vår plattform och vårt system tillåter oss.


Hur många trancher kan ett lån delas upp i?

Ett lån kan egentligen delas upp i hur många delar som helst. Normalt ligger ett projekt under byggnation ca. 12-15 månader. Lånen delas därför oftast upp i 4-6 trancher beroende på behov och storlek.