Fördelar och nackdelar med investeringar i olika valutor

sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash (1)

Lägre eller högre risk? Kostnad eller vinst? Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i flera länder, var och en med sin egen valuta. Nedan får du våra tankar om de tre viktigaste sakerna att tänka på innan du börjar investera i en ny valuta.

  • Dela:

Av Linda Borgudd, Marknadskoordinator Kameo Sverige  I  Publicerat 2019-09-11


Hos Kameo kan du investera i lån i hela Skandinavien. Det öppnar upp för spännande möjligheter, men vad ska du vara uppmärksam på när du investerar i flera länder och valutor?


Riskspridning

Vi har nämnt det tidigare och vi gör det igen: en nyckalrna till en stark investeringsportfölj är riskspridning. Investeringar i olika valutor är ett sätt att diversifiera ditt kapital och därmed sprida din risk.

Ny lagstiftning eller andra oförutsedda händelser kan påverka ett land och dess valuta utan att det för den skull påverkar grannländer i samma utsträckning. Investeringar i flera länder - eller regioner - kan därför bidra till att göra din portfölj mindre sårbar för lokala och nationella förändringar.


Valutaväxling

När du investerar i en utländsk valuta kommer det ofta att bli kostnader förknippade med att växla från en valuta till en annan. Överväger du att investera i utländska lån är det därför viktigt att göra sig införstådd med vilka övriga kostnader detta kan innebära i förhållande till din förväntade avkastning – det kan till och med i vissa fall vara förenat med en växlingskostnad som kan äta upp din potentiella avkastning. 

För närvarande tar Kameo inte ut någon växelavgift när du överför pengar mellan dina Kameo-konton i exempelvis danska och svenska kronor. Det kan dock uppkomma indirekta kostnader på grund av förändringar i valutakursen hos vår bank DNB.

Du kan hitta den aktuella kursen här. Har du ett bankkonto i den valuta du ska investera i, kan du naturligtvis koppla det direkt för överföring till ditt Kameo-konto och spara eventuella växlingskostnader.

Här hittar du våra råd för att undvika höga växlingsavgifter.


Vinster och förluster på valutakursförändringar

När du investerar över landsgränser innebär det som ovan nämnt ofta mellan olika valutor. Om valutan är bunden till din egen, behöver du inte tänka så mycket på prisfall eller prisökningar. Å andra sidan, om växelkursen fluktuerar kan det ha både positiva och negativa konsekvenser för din investering.

Även inom Skandinavien där länderna har mycket gemensamt kan man se relativt stora svängningar i valutakurser. Till exempel har den svenska kronan de senaste åren sjunkit i värde jämfört med danska och norska kronor. Danska investerare i svenska lån kan med andra ord eventuellt upplevt en minskad avkastning under denna period. Stiger den svenska kronan igen är det en omvänd möjlighet att framtida avkastning kan öka i värde på grund av förändringen i valutakurs.

Historiskt sett har växelkurserna gått upp och ned, och om du investerar på lång sikt kommer förluster och vinster på valutakursförändringar därför ofta att jämna sig ut på vägen. Om du investerar på kort sikt och behöver ta ut ditt kapital vid en given tidpunkt finns det emellertid en risk att priset för valuta som du investerat i är lågt precis när du behöver växla. Därför är din tidshorisont en viktig faktor för dina investeringar i annan valuta.

Är du intresserad av att investera i företags- och fastighetslån i hela Skandinavien? Läs mer och se aktuella investeringsmöjligheter.

Öppna ett kostnadsfritt konto