Frågor och svar: räntenivån på Kameos fastighetslån

Kameos räntor på fastighetslån

Varför kan ett fastighetslån med riskklass B ha samma räntenivå som ett lån med riskklass C? Och varför upplever många att räntorna var högre förr? Detta är bara några frågor vi vet att många av er ställer sig. Låt oss förklara!

  • Dela:

Vilka faktorer spelar roll när Kameo sätter räntorna?   

Innan ett fastighetslån publiceras på Kameos plattform har det blivit grundligt analyserat i enlighet med Kameos kreditpolicy. I analysen värderas verksamheten som söker lån, personerna bakom, själva projektet och inte minst de säkerheterna som kan ställas för lånet. Analysen resulterar i ett riskbetyg (A-E) som speglar den risk Kameo anser att lånet har, och kan användas som ett verktyg när du som investerare väljer projekt.

Generellt sett återspeglas risknivån på den ränta som ett lån har, högre ränta för högre risk. Dock verkar Kameo på en konkurrensutsatt marknad och det finns många andra aktörer som är villiga att finansiera fastighetsprojekt. Räntenivån kan därför komma att variera från år till år och från projekt till projekt baserat på marknaden. Kameo eftersträvar alltid att alla tre parter: låntagande bolag, investerarna och Kameo ska bli nöjda med lånets villkor. 


Har pandemin påverkat räntorna på Kameos fastighetslån?
I början av pandemiutbrottet rådde en stor ovisshet och osäkerhet på marknaden vilket ledde till att räntenivån gick upp. Under andra kvartalet 2020, när osäkerheten med covid-19 var som störst (april-juni) var snitträntan på svenska lån som publicerades på Kameos plattform 9,92%. Jämför man med snitträntan under första kvartalet 2020, på 8,65%.

Förtroendet i fastighetsmarknaden har sedan dess gått upp och nu handlar det mer om att ödmjukt och lyhört följa utvecklingen och på sikt analysera de långsiktiga följderna av pandemin för branschen.


Varför kan exempelvis ett B-lån och ett C-lån ha samma ränta på 8%?
 
Räntan som sätts i Kameos fastighetslån speglar generellt sett den risknivå Kameo anser att lånet har, dvs högre ränta för högre risk. Dock verkar Kameo som tidigare nämnt på en konkurrensutsatt marknad, vilket gör att det finns fler aktörer som är villiga att finansiera fastighetsprojekt. Räntenivån kan därför komma att variera från projekt till projekt baserat på hur marknaden prissätter risken. I en del fall leder detta till att två projekt kan bli tilldelade samma ränta, trots att Kameo bedömer att  de tillhör olika riskklasser.


 

Räntorna på Kameos fastighetslån

Exempel på att två lån med olika riskklasser ibland kan ha samma räntenivå


Hur kommer det sig att räntorna på lånen var högre förr?
Kameo har sedan start sett en kontinuerlig ökning av investerare. Tidigare hade vi bara kapacitet till att finansiera mindre fastighetsprojekt eller en mindre del av ett projekt i form av ett topplån. Konceptet crowdfunding var också relativt nytt för två-tre år sedan, vilket ledde till att främst mindre aktörer vågade sig på att testa Kameos finansieringslösning.

Idag är majoriteten av de lån som vi publicerar på plattformen byggnadskreditiv till större och mer etablerade aktörer. Kombinationen av att låntagarna idag, generellt sett, är mer etablerade tillsammans med att byggnadskreditiv oftast säkerställs med bottenpant i fastighet gör att lånens risk generellt sett har minskat. Detta har resulterat i att även räntan har blivit något lägre. Att större och mer etablerade aktörer kontaktar oss har möjliggjorts i takt med att vår investerarbas har blivit större och att vårt koncept har blivit en mer erkänd och pålitlig finansieringslösning.


Tjänar Kameo pengar på att räntenivån är lägre?
Den kostnad som låntagaren betalar består av två delar. Dels räntekostnaden på lånat kapital som går till investerare på plattformen plus de avgifter som Kameo tar ut för tjänsten som vi tillhandahåller.

Kameos kostnader och avgifter belastar bara låntagaren. Vi tar en förmedlingsavgift på mellan 2-4% av lånebeloppet. För långivare är Kameo helt kostnads- och avgiftsfritt.

Som tidigare nämnts kan vi idag med alla Kamigos hjälp, finansiera byggnadskreditiv till projekt som drivs av mer etablerade aktörer. Ofta konkurrerar Kameo här med banker som kan erbjuda låntagaren en ränta på mellan 3-5% plus en uppläggningsavgift. De fördelar som Kameo kan erbjuda är bland annat snabbare ledtider, flexibilitet kring försäljningskrav, högre belåningsgrad, vilket gör att vi i många fall vinner förtroendet med en ränta om 7-9% plus uppläggningsavgift.


Läs också: Hur väljer Kameos analytiker fastighetsprojekt


Vill du öppna ett Kameo-konto och utforska möjligheterna med investeringar i fastighetslån?

Öppna kostnadsfritt konto