Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Hur bygger man en investeringsportfölj?

Bra blandning i sparandet

Många undrar hur man bygger den bästa investeringsportföljen. Bör man välja aktier, fonder eller fastighetslån? De flesta tillgångsslag innebär en högre risk än det traditionella sparkontot på din bank. Det är därför viktigt att du är medveten om hur du reducerar risken i din investeringsportfölj.

  • Dela:

Det finns inget facit på hur man bygger upp en investeringsportfölj, men det finns ett flertal goda råd du kan ta med dig på vägen. En balanserat portfölj kommer vara mindre turbulent och ger vanligtvis en jämnare avkastning över tid. Det kan därför vara bra att sprida dina investeringar över flera tillgångsslag, branscher och marknader. För att hjälpa dig på traven har vi samlat några tips vad du bör tänka på:


1. Tid

En bra idé är att dela upp ditt sparande utifrån olika tidshorisonter. En tumregel är att ju längre sparhorisont du har, desto högre risk kan du ta för möjligheten till högre avkastning. Tänk dock på att det är din egen riskvilja som ska styra dina investeringsbeslut. Ett bra sätt att dela upp ditt sparande kan vara:


Buffertsparande. Sparande som du ska ha tillgång till vid oförutsedda händelser. Den här delen av ditt sparande bör vara lättillgängliga pengar placerade i tillgångsslag med låg risk.

Målsparande. Precis som det låter, ett sparande till ett specifikt mål. Det kan till exempel vara till drömresan om ett par år, ett bröllop eller kontantinsatsen till en bostad.

Långsiktigt sparande. Det kan vara till exempelvis pensionen, barnsparande eller annat sparande som är avsatt att användas om tidigast fem år.


2. Olika tillgångsslag 

Det finns som bekant många olika typer av tillgångsslag och sparformer, exempelvis aktier, fonder, obligationer och räntesparande i företags- och fastighetslån. De olika tillgångsslagen är förknippade med olika risknivåer. Förutom att fundera över hur stor risk du vill ta, kan det vara bra att fundera över hur aktiv du vill vara med ditt sparande och investeringar. Hur mycket tid vill du lägga på att sätta dig in i olika företag, marknader, följa upp hur det går och göra förändringar utifrån det?


3. Olika branscher

Det är bra att inte ha alla sina investeringar i en bransch utan att sprida risken över olika branscher. Det sker ständigt förändringar i världen, både väntade och oväntade. Ny teknologi utvecklas, finanskriser uppstår och vi är just nu i mitten av en pandemi. För att bli mindre sårbar mot förändringar och plötsliga händelser, är det gynnsamt att ha investeringar i flera olika branscher.


4. Olika geografiska områden

Precis som med branscher är det en fördel att sprida risken över olika geografiska områden. Här kan det också uppstå händelser som påverkar ett specifikt land eller område hårdare än andra. Du bör exempelvis inte enbart investera i företag eller tillgångsslag som endast i ett land, utan ha en större spridning geografiskt.


Vill du addera företags- och fastighetslån i din portfölj?
Använd Kameo som en del av din investeringsportfölj, tillsammans med exempelvis aktier, fonder eller andra tillgångsslag. Du bör också sprida dina investeringar över flera lån på Kameos plattform, då reducerar du risken för eventuella förluster. Hur mycket du bör investera i varje lån, beror på din egen ekonomiska situation. Tänk på att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora. 


Öppna ett kostnadsfritt konto här!