Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Hur skulle Kameos lån påverkas av fallande bostadspriser?

Hur påverkas Kameo av fallande bostadspriser

Att marknaden på sikt går både upp och ner är helt normalt! Vi på Kameo är väldigt noggranna med att ta bra säkerheter i alla lån vi lägger ut på plattformen för att minimera risken vid eventuella fall på bostadsmarknaden. Här förklarar vi hur vi på Kameo jobbar för att minska din investeringsrisk och hur begreppet LTV är ett viktigt nyckeltal när du själv läser på om lånen.

  • Dela:

Av Kameo


Noggrann kreditbedömning

Grunden för att minska investeringsrisken är att förstå projektet och dess aktörer. Alla lån som publiceras på Kameos plattform har blivit grundligt analyserade och värderade utifrån följande fem variabler; Företaget, Lån & Säkerhet, Projekt- & Återbetalningsplan samt Fastighet/Marknad (Läs mer här).
 
Utöver att förstå varje projekt och projektets huvudscenario lägger vi också ned kraft och tid på att förstå hur alternativa scenarion ser ut. Detta kan t.ex. vara hur förseningar och fördyringar hanteras, hur mycket buffert det finns inbyggt i kalkylen, och hur mycket försäljningspriset kan sänkas innan en förlust uppstår. Vi vill gärna se att ett projekt kan bli lyckosamt i flera möjliga scenarion. Ett sista steg innan ett lån publiceras på vår plattform är att varje lån måste godkännas av Kameos kreditkommitté. Kameos kreditkommitté består av både interna beslutsfattare och externa experter vars sammansättning ska hjälpa oss att transparent förstå riskerna i ett projekt. 
 
Kameo följer också upp alla aktiva lån kontinuerligt. Vi följer upp hur projekten utvecklas och arbetar proaktivt tillsammans med låntagaren i de fall svårigheter uppstår.


Hur påverkas lånen om bostadspriserna faller?

Ett viktigt nyckeltal kopplat till belåningsgrad är lån i förhållande till värde, vilket vanligtvis benämns som ’Loan-to-Value (LTV)’. I snitt ligger belåningsgraden på Kameos plattform runt 60%, vilket betyder att priset på säkerställda lån till färdigställda projekt i snitt kan sänkas med 40% och lånet backas fortsatt fullt ut av värdet i projektet. 
 
Utifrån ett historiskt perspektiv har denna belåningsgrad klarat sig bra mot prisfall. Under fastighetskrisen 1990-1993, där styrräntan (då marginalräntan) under en kort period höjdes till 500%, föll priserna sammanlagt under åren med cirka 20% för småhus i Sverige (villor, radhus, kedjehus)
 
En annan viktig aspekt att ta i beaktning är att många av projektet tenderar att ha en hög andel förhandssålt med bindande avtal vilket ger ytterligare ett skydd mot fallande priser.