Sprid risken och få en jämnare avkastning

Bra blandning i sparandet

Det är viktigt att sprida risken när det gäller sparande och investeringar. Lägger du ”alla ägg i samma korg” ökar känsligheten för förändringar på marknaden.

  • Dela:

Att bygga en portfölj med olika typer av tillgångsslag är klokt för att sprida risken. Om du fördelar ditt sparande över olika tillgångsslag, branscher, marknader med mera får du dessutom oftast en jämnare avkastning över tid. Några tips för att bygga en portfölj:  


Tiden

En bra idé är att dela upp ditt sparande utifrån olika tidshorisonter. En tumregel är att ju längre sparhorisont du har, desto högre risk kan du ta för möjligheten till högre avkastning. Tänk dock på att det är din egen riskvilja som ska styra dina investeringsbeslut. Ett bra sätt att dela upp ditt sparande kan vara:


1. Buffertsparande. Sparande som du ska ha tillgång till vid oförutsedda händelser. Den här delen av ditt sparande bör vara lättillgängliga pengar placerade i tillgångsslag med låg risk.

2. Målsparande. Precis som det låter, ett sparande till ett specifikt mål. Det kan till exempel vara till drömresan om ett par år, ett bröllop eller kontantinsatsen till en bostad.

3. Långsiktigt sparande. Det kan vara till exempelvis pensionen, barnsparande eller annat sparande som är avsatt att användas om tidigast fem år.


Olika tillgångsslag 

Det finns som bekant många olika typer av tillgångsslag och sparformer, exempelvis aktier, fonder, obligationer och företagslån. De olika tillgångsslagen är förknippade med olika risknivåer. Förutom att fundera över hur stor risk du vill ta, kan det vara bra att fundera över hur aktiv du vill vara med ditt sparande och investeringar. Hur mycket tid vill du lägga på att sätta dig in i olika företag, marknader, följa upp hur det går och göra förändringar utifrån det?


Olika branscher

Det är bra att inte ha alla sina investeringar i en bransch utan att sprida risken över olika branscher. Det sker ständigt förändringar i omvärlden och ibland när det inträffar någonting, t.ex. att en ny teknik tas fram, kan det påverka en specifik bransch väldigt mycket. För att bli mindre sårbar mot förändringar är det därför gynnsamt att ha investeringar i olika branscher.


Olika geografiska områden

Precis som med branscher är det fördelaktigt att sprida risken över olika geografiska områden, för att bli mindre sårbar för förändringar. Ibland händer någonting som påverkar ett land eller en region och då är det bra att ha övervägt den risken i förväg. T.ex. bör man inte enbart investera i bolag som endast är verksamma Sverige eller Europa utan ha en bra spridning även geografiskt.


Är du intresserad av att investera i företags- och fastighetslån? 


Öppna ett kostnadsfritt konto här!