På grund av sjukdom är vår telefonsupport ej tillgänglig från 15.30 idag. Du är alltid välkommen att skicka ett mail till oss på helpdesk@kameo.se

Vad är en investering – Förklaring av metoden

Vad är en investering?

Vad är en investering och vad innebär det att investera? Lär dig mer om investeringar med Kameo.

  • Dela:

Vad är en investering?

Investeringar är ett begrepp som alla har hört och som används i många olika sammanhang, men vad är en investering egentligen?

Kameo investera

Investering – Definition av begreppet

En investering kan definieras som en insats, antingen i form av pengar eller i form av tid med förhoppningen att få tillbaka ett ökat värde i framtiden. En passande definition kan förklaras som ”insats för en framtida vinst” där man helt enkelt skapar ett stigande värde hos en organisation eller i en produkt som med sitt ökade värde kan ge avkastning till de som möjliggjort värdeökningen. I privatekonomiska sammanhang kan en investering även kallas sparande, då insatsen ligger frusen en period innan vinstutdelning. I samhällsbyggande sammanhang är investeringar snarare något man ser kommer skapa värde för invånare och infrastruktur.


Skillnaden mellan kostnad och Investering

I bokföringssammanhang kan det uppstå förvirringar gällande om en utgift bör bokföras som en investering eller som en kostnad. Även om en kostnad kan tolkas som en investering, och en investering på sätt och viss är en kostnad, så finns det sätt att särskilja de två. Vid bokföring räknas en utgift som en investering om det innebär ett värde i verksamheten under en längre tid och som ger avkastning i framtiden. Även om fysiska tillgångar kan ses som investeringar i en anställd eller för företaget så räknas inventarier inte som investeringar.


Vad betyder det att investera?

Att investera ger dig möjligheter till vinster och generösa avkastningar, samtidigt som det kan vara en risk att investera i tillgångar som tappar värde eller som slukar investeringen helt. Hur olika investeringar utvecklas och värderas beror framförallt på vilken investeringstyp du väljer, men också vilken risk du är villig att ta. Samtidigt som vissa investeringar har en högre risk att tappa värde kan samma insats leda till den största vinsten.


Vad innebär det att investera i fastigheter?

Det finns huvudsakligen två sätt att investera i fastigheter. Förr när man pratade om fastighetsinvesteringar handlade det om att köpa loss bostäder och hålla på, hyra ut eller renovera bostaden tills värdet var tillräckligt högt för att sälja bostaden med vinst. Idag har vi på Kameo öppnat möjligheten för ännu fler att investera i fastigheter och få avkastning på sin investering i en samhällsgynnande industri. Genom att screena och analysera pålitliga byggherrar som låntagare ger vi dig möjligheten att investera från 500 kr och uppåt med årliga avkastningar baserad på projektets låneränta.


Öppna ett konto och börja investera