Vår telefonväxel är stängd från kl15 den 22a december tills kl09 den 2a januari. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss på helpdesk@kameo.se. Önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Vår telefonsupport är stängd under dagen idag på grund av begränsad bemanning, men öppnar återigen imorgon. För frågor är du välkommen att kontakta helpdesk@kameo.se.

Investera i crowdfunding

Kameo investera i fastigheter

Fastighetslån genom Kameo 

  • Säkerställda fastighetslån
  • Månatliga ränteinkomster
  • Investera från 500 kr.

 
Öppna kostnadsfritt konto

Crowdfunding Sverige

Inom Sverige finns det flera olika crowdfunding-modeller. Kameo inriktar sig mot fastighetsprojekt där du som investerare kan investera i Fastighetslån genom Kameos plattform. När de totala investeringarna i ett lån har nått upp till summan som ett företag har ansökt om, betalas investerarnas kapital ut till det ansökande företaget.

Låntagaren betalar sedan månatliga räntor till investerarna och amorteringar betalas antingen månadsvis, kvartalsvis eller på slutdagen.

Crowdfunding - Lån genom investerare

Crowdfunding gör det möjligt för fastighetsutvecklare och företag att få finansiering direkt från investerare, "the crowd", istället för att gå till banken. Genom crowdfunding kan alltså privatpersoner och företag låna ut pengar till exempelvis fastighetsutvecklare och få ränta varje månad samtidigt som företag får finansiering.

Kameo är ett alternativ och komplement till traditionella finansieringskällor och investeringsalternativ. En crowdfunding-investering är en ny finansieringskälla för fastighetsutvecklare och företag. Ett helt nytt tillgångsslag för investerare.

Crowdfunding via Kameo

1. Låneansökan

Fastighetsutvecklare eller företagare i behov av finansiering fyller i en låneansökan digitalt och får ett snabbt besked om de är kvalificerade för att låna pengar genom crowdlending på Kameos plattform.

2. Kreditanalys

Kameo utvärderar de uppgifter som lämnats tillsammans med kreditbetyget från UC och Bisnode. Detta leder till ett samlat kreditbetyg som avgör räntan på lånet.

3. Auktion

När ett företag har färdigställt låneansökan publiceras lånet på plattformen och öppnas för crowdfunding. Fastigheter blir investeringsobjekt och då den efterfrågade summan har investerats i lånet ingås ett låneavtal mellan företaget och investerarna.

4. Återbetalning

Företagen betalar ränta varje månad och investerarna får därmed månadsvis avkastning. Kameo hanterar alla betalningar.

Betalningsflöde med crowdfunding

Kameo koncept

När de totala investeringarna i ett lån har nått upp till summan som ett företag har ansökt om, betalas investerarnas kapital ut till företaget. Låntagaren betalar sedan räntor varje månad till investerarna och amorteringar betalas antingen månadsvis, kvartalsvis eller på slutdagen.

Alla betalningar genomförs av Kameo och går via ett klientmedelskonto hos DNB Bank ASA, svensk filial. Anledningen till detta är att det ska vara en helt säkert att sätta in pengar på ett Kameo-konto. Kapitalet på klientmedelskontot är skyddat av insättningsgarantin.

Först när en investerare väljer att investera i ett projekt på Kameos plattform, blir kapitalet utsatt för en viss risk. Kameo har tillstånd genom Kameo Investment Platform AB att erbjuda betaltjänster och gräsrotsfinansieringstjänster. Vi sköter alla processer och penningtransaktioner mellan låntagare och investerare, inklusive ränteutbetalningar.

Aktiebaserad vs. lånebaserad crowdfunding

Lånebaserad crowdfunding innebär att en grupp privata och/eller professionella investerare lånar ut kapital till ett fastighetsprojekt eller företag. För detta får investerarna räntebetalningar och amorteringar.

Förhållandet regleras av ett bindande låneavtal som anger räntan, den underliggande säkerheten och lånets löptid. Detta skiljer sig från aktiebaserad crowdfunding, vilket avser investeringar i ett företags aktier.

Genom aktiebaserat crowdfunding säljer ett företag aktier till intresserade investerare, dessa blir då minoritetsägare i företaget utan garantier att få tillbaka sina investeringar.

Lånebaserad crowdfunding, eller crowdlending, är annorlunda. Företaget eller fastighetsutvecklaren har då en skyldighet att betala tillbaka investeringen.

Eftersom det finns en skyldighet att betala tillbaka är lån endast beviljade till företag som har varit aktiva under några år och har ett positivt kassaflöde, eller fastighetsprojekt med god säkerhet.

Lånekapital har högre prioritet än aktiekapitalet när det kommer till konkurs. Det betyder att om ett företag inte kan betala tillbaka lånet eller räntorna kommer aktiekapitalet och aktieägare att drabbas av de första förlusterna. Med andra ord, aktiekapital fungerar som en skyddande kudde för investerare i ett lån.

Därtill stöds alla lån via Kameo av säkerhet. För fastighetslån säkerställs oftast lånet av pant i fastighet. Det betyder att om det låntagande företaget inte kan betala tillbaka lånet kan fastigheten säljas och intäkterna användas till att i första hand betala investerarna i lånet. Det kapital som finns kvar efter att långivarna har fått betalt går till aktieägarna. Generellt är därför lånebaserad crowdfunding en säkrare investering än aktiebaserad crowdfunding.