Lånebaserad crowdfunding

Crowdfunding gör det möjligt för fastighetsutvecklare och företag att få finansiering direkt från investerare, "the crowd", istället för att gå till banken. Genom crowdfunding kan således privatpersoner och företag investera i fastighetsprojekt och företag som annars inte är ute på den öppna marknaden.

Kameo är ett alternativ och komplement till traditionella finansieringskällor och investeringsalternativ. En ny finansieringskälla för fastighetsutvecklare och företag. Ett helt nytt tillgångsslag för investerare. 

Helge Lunde, investerare, Oslo

"Lånebaserad crowdfunding representerar ett helt nytt tillgångsslag för investerare"

Helge Lunde, ledamot och co-founder, Kameo

Crowdfunding via Kameo

1. Låneansökan

Fastighetsutvecklare eller företagare i behov av finansiering fyller i en låneansökan online och får ett snabbt besked om de är kvalificerade för att låna pengar genom crowdlending på Kameos plattform. 

2. Kreditanalys

Kameo utvärderar de uppgifter som lämnats tillsammans med kreditbetyget från UC och Bisnode. Detta leder till ett samlat kreditbetyg som avgör räntan på lånet.

3. Auktion

När ett företag har färdigställt låneansökan publiceras lånet på plattformen. Då den efterfrågade summan har investerats i lånet ingås ett låneavtal mellan företaget och investerarna.  

4. Återbetalning

Företagarna betalar ränta månadsvis och således får investerarna månadvis avkastning. Kameo hanterar alla betalningar.

Betalningsflöde med crowdfunding

Kameo koncept

När de totala investeringarna i ett lån har nått upp till summan som ett företag har ansökt om, betalas investerarnas kapital ut till det ansökande företaget. Låntagaren betalar sedan månatliga räntor till investerarna och amorteringar betalas antingen månadsvis, kvartalsvis eller på slutdagen. 

Alla betalningar genomförs på ett säkert sätt av Kameo och går via ett klientmedelskonto i DNB. Anledningen till detta är att det ska vara en helt säkert att sätta in pengar på ett Kameo-konto. Kapitalet på klientmedelskontot är skyddat av insättningsgarantin.

Först när en investerare väljer att investera i ett fastighetsprojekt eller företag så blir kapitalet utsatt för risk. Kameo ApS har tillstånd i Danmark som betalningsinstitut, samt tillstånd från det danska Finanstilsynet att genom filial tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Vi sköter alla processer och penningtransaktioner mellan låntagare och investerare, inklusive ränteutbetalningar.

Aktiebaserad vs. lånebaserad crowdfunding

Lånebaserad crowdfunding innebär att en grupp privata och/eller professionella investerare lånar ut kapital till ett fastighetsprojekt eller småföretag. För detta får investerarna räntebetalningar och amorteringar.

Förhållandet regleras av ett bindande låneavtal som anger räntan, den underliggande säkerheten och lånets löptid. Detta skiljer sig från aktiebaserad crowdfunding, vilket avser investeringar i ett företags aktier.

Genom aktiebaserat crowdfunding säljer ett företag aktier till intresserade investerare, dessa blir således minoritetsägare i företaget utan garantier att få tillbaka sina investeringar.

Lånebaserad crowdfunding, eller crowdlending, är annorlunda. Företaget eller fastighetsutvecklaren har då en skyldighet att betala tillbaka investeringen.

Eftersom det finns en skyldighet att betala tillbaka är lån endast beviljade till företag som har varit aktiva under några år och har ett positivt kassaflöde, eller fastighetsprojekt med god säkerhet

Lånekapital har högre prioritet än aktiekapitalet när det kommer till konkurs. Det betyder att om ett företag inte kan betala tillbaka lånet eller räntorna kommer aktiekapitalet och aktieägare att drabbas av de första förlusterna Med andra ord, aktiekapital fungerar som en skyddande kudde för investerare i ett lån.

Därtill stöds alla lån via Kameo av säkerhet. För fastighetslån säkerställs oftast lånet av pant i fastighet. Det betyder att om det låntagande företaget inte kan betala tillbaka lånet kan fastigheten säljas och intäkterna användas till att i första hand betala investerarna i lånet. Det kapital som finns kvar efter att långivarna har fått betalt går till aktieägarna. Generellt är därför lånebaserad crowdfunding en säkrare investering än aktiebaserad crowdfunding.