Fastighetslån

Fastighetslån

Lån till fastighetsutvecklare som söker finansiering till förvärv eller utveckling av fastigheter. Det kan vara till exempel kortsiktiga brygglån eller juniorlån. Typisk lånetid 3-24 månader, 5-15 % årsränta.

 • Dela:

Om produkten fastighetslån:  

 • Storlek på lån: SEK 1.000.000 – 40.000.000
 • Säkerhet: Lån upp till 75 % av marknadsvärdet (”Loan-to-value” < 75 %)
 • Typ av säkerhet: Fastighet. Oftast genom pantbrev, men även genom aktiepant, personlig garanti, eller likvärdigt
 • Prioritet: Accepterar 2. prioritet, exempelvis juniorlån / toppfinansiering (ovanpå ett banklån eller dyl.)
 • Fastighetstyp: Både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter (inga bolån)

Exempel på användning av lånefinansiering:

 • Brygglån - till förvärv av fastighet eller till renoverings- och expansionsprojekt
 • Utvecklingslån - till utveckling av fastighet
 • Hyreshusfinansiering, exempelvis nyfinansiering av fastighet med befintliga hyresgäster  

    

 Testa om du kan låna