Företagslån

Företagslån

Lån till skandinaviska företag som söker finansiering av rörelsekapital eller nya tillgångar. Typisk lånetid 3-24 månader, 5-15% årsränta.

 • Dela:

En ny finansieringskälla för företag. En ny investeringsmöjlighet för dig. Våra lån delas in i två: företagslån och fastighetslån.

Om produktet företagslån:  
 • Storlek på lån: SEK 100.000 – 5. 000 000
 • Säkerhet: Minimum 50% av lånets storlek
 • Typ av säkerhet: Personlig borgen och / eller företagshypotek, eller likvärdig
 • Prioritet: Accepterar 2. prioritet, exempelvis juniorlån / toppfinansiering (ovanpå ett banklån eller dyl.) 
 • Branscher: Alla branscher med undantag av vapen, tobak, sex, alkohol eller liknande
 • Lånesyfte: Finansiering till företags rörelsekapital, förvärv, investeringar etc.

Generellt om alla lån på Kameo:
 • Årsränta: 5 – 15%
 • Löptid: 3 – 24 månader
 • Räntebetalningar: månadsvis (min. 3 månaders räntebetalningar hålls på escrow som säkerhet)
 • Återbetalning av lån: annuititetslån (amortering), eller bullet lån (amorteringsfritt, hela skulden återbetalas vid låneperiodens slut)
 • Teckningsperiod: normalt 14 dagar (maximalt 3 månader)

 

Öppna investeringskonto