Bästa investerare! Den 1 juni kommer Kameos hemsida att vara otillgänglig under en kort tid på grund av planerat underhåll. Hemsidan kommer att vara nere från kl. 10.00 och förväntas vara åter i drift ca. 2 timmar senare. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra och tackar er för ert tålamod och förståelse.

Kameo har uppdaterat de allmänna villkoren för långivare. Du hittar allmänna villkor genom att klicka på "Användarvillkor" i footern.

Fastighetslån

Fastighetslån

Lån till fastighetsutvecklare som söker finansiering till förvärv eller utveckling av fastigheter. Våra fastighetslån kan till exempel vara kortsiktiga brygglån eller juniorlån. Typisk lånetid 3-24 månader, 5-15% årsränta.

 • Dela:

En ny finansieringskälla för fastighetsutvecklare. En ny investeringsmöjlighet för dig. Våra lån delas in i två: företagslån och fastighetslån.

Om produkten fastighetslån:  
 • Storlek på fastighetslån: SEK 500.000 – 40.000.000
 • Säkerhet: Fastighetslån upp till 75% av marknadsvärdet (”Loan-to-value” < 75%)
 • Typ av säkerhet: Fastighet. Oftast genom pantbrev, men även genom aktiepant, personlig garanti, eller likvärdigt
 • Prioritet: Accepterar 2. prioritet, exempelvis juniorlån / toppfinansiering (ovanpå ett banklån eller dyl.)
 • Fastighetstyp: Både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter (inga bolån)

Exempel på användning av lånefinansiering:
 • Brygglån - till förvärv av fastighet eller till renoverings- och expansionsprojekt
 • Byggnadskreditiv - till utveckling av fastighet
 • Hyreshusfinansiering, exempelvis nyfinansiering av fastighet med befintliga hyresgäster

Generellt om alla lån på Kameo:
 • Årsränta: 5 – 15%
 • Löptid: 3 – 24 månader
 • Räntebetalningar: månadsvis (min. 3 månaders räntebetalningar hålls på escrow som säkerhet)
 • Återbetalning av lån: annuititetslån (amortering), eller bulletlån (amorteringsfritt, hela skulden återbetalas vid låneperiodens slut)
 • Täckningsperiod: normalt 14 dagar (maximalt 3 månader)

 

Ansök om fastighetsfinansiering till ditt företag