Fastighetslån

Fastighetslån

Lån till fastighetsutvecklare som söker finansiering till förvärv eller utveckling av fastigheter. Våra fastighetslån kan till exempel vara kortsiktiga brygglån eller juniorlån. Typisk lånetid 3-24 månader, 5-15% årsränta.

 • Dela:

En ny finansieringskälla för fastighetsutvecklare. En ny investeringsmöjlighet för dig. Våra lån delas in i två: företagslån och fastighetslån.

Om produkten fastighetslån:  
 • Storlek på fastighetslån: SEK 500.000 – 40.000.000
 • Säkerhet: Fastighetslån upp till 75% av marknadsvärdet (”Loan-to-value” < 75%)
 • Typ av säkerhet: Fastighet. Oftast genom pantbrev, men även genom aktiepant, personlig garanti, eller likvärdigt
 • Prioritet: Accepterar 2. prioritet, exempelvis juniorlån / toppfinansiering (ovanpå ett banklån eller dyl.)
 • Fastighetstyp: Både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter (inga bolån)

Exempel på användning av lånefinansiering:
 • Brygglån - till förvärv av fastighet eller till renoverings- och expansionsprojekt
 • Byggnadskreditiv - till utveckling av fastighet
 • Hyreshusfinansiering, exempelvis nyfinansiering av fastighet med befintliga hyresgäster

Generellt om alla lån på Kameo:
 • Årsränta: 5 – 15%
 • Löptid: 3 – 24 månader
 • Räntebetalningar: månadsvis (min. 3 månaders räntebetalningar hålls på escrow som säkerhet)
 • Återbetalning av lån: annuititetslån (amortering), eller bulletlån (amorteringsfritt, hela skulden återbetalas vid låneperiodens slut)
 • Täckningsperiod: normalt 14 dagar (maximalt 3 månader)

 

Ansök om fastighetsfinansiering till ditt företag