Bolag söker finansiering för att resa 19 radhuslägenheter med äganderätt i centrala Nyköping Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 4 500 000 från Kameos långivare för att finansiera tillverkningen av stommar och vidare byggnation i ett projekt som omfattar resandet av 19 radhuslägenheter med äganderätt i tre huskroppar med en total boarea (’BOA’) om 1976 kvm precis intill vattnet i centrala Nyköping. Projektet beräknas färdigställas inom 8 månader. Projektet delas in i tre etapper där även färdigställandet samt inflyttningen sker sekventiellt. Detta är den tredje av sex trancher om totalt SEK 26 500 000.

Projektet är i full gång där stommarna för första huset börjas att resas under nästkommande vecka (v.46). Denna tranche om SEK 4 500 000 kommer att gå till att finansiera utfört markarbete, stomtillverkning samt andra diversekostnader. Tre av nitton enheter är förhandssålda med bindande avtal.

Detta lån säkerställs med bästa panträtt i fastighet.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3400

Lån 3414

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • 3 förhandssålda radhusenheter
  • A-läge i Nyköping (Svefa)
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (8 mån)