Bolag söker finansiering till byggnationen av en industribyggnad i Bålsta Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 1 000 000 av Kameos långivare för att möjliggöra färdigställandet av en industribyggnad i Draget, Bålsta. Bolaget är ett dotterbolag i en fastighetskoncern som äger 20 kommersiella fastigheter. Lånet säkerställs med pant i fastighet samt med moderbolagsborgen. Detta är den första av tre stycken trancher om totalt SEK 3 000 000. 

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Tidigare låntagare genom Kameo
  • Dela: