Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra en padelhall norr om Stockholm Avslutad

8,5% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 4 200 000 av Kameos långivare till byggnation av en padelhall med 8 banor i Rosersberg, norr om Stockholm. Förväntad byggnationstid är beräknad till 11 månader. Fastigheten är förvärvad och markarbetet har påbörjats och finansierats genom eget kapital. Sedan den första tranchen upptogs har pålning och schaktning av kantbalkar gjorts färdigt. Markarbetet är fortsatt pågående och svetsning av pelare och resandet av stommen är påbörjat. Detta är den tredje av sju stycken trancher om totalt SEK 35 000 000.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 35 000 000 SEK.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3446

Lån 3447

Projektets styrkor

  • 8,5% årsränta
  • 15 årigt hyresavtal signerat
  • Pant i fastighet
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (9 mån)