Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra hyresbestånd Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 7 000 000 av Kameos långivare för att resa 34 stycken hyreslägenheter i Enköping. Förväntad byggnationstid är beräknad till 12 månader. Detta är den tredje av totalt tre stycken trancher om totalt SEK 37 000 000. Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet inom 0 – 37 000 000 SEK och är ett Garanterat fulltecknat lån. Under projektets gång kommer bolaget att resa ytterligare finansiering via Kameos långivare, där kommande lån utformas som ett topplån som efterställs detta lån.

Byggnationen går fortsatt enligt plan där det mest omfattande markarbetet är klart. Startbesked för hela byggnationen har givits. Vidare kommer de första modulerna börja resas under vecka 12 i samband med att detta lån betalas ut till låntagaren (se film från fabriken nedan).

Tranche 1 hittar du här! 

Tranche 2 hittar du här!

Projektets styrkor

  • Beviljat investeringsbidrag
  • Bottenpant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Hållbart och klimatsmart val av material
  • Dela: