Fastighetsbolag söker finansiering för uppförande av parhus Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 000 000 av Kameos långivare. Detta lån är det fjärde av totalt fem stycken trancher och kommer att gå till uppbyggnaden av ytterligare ett parhus. Visningshuset är färdigställt och intressenter har möjlighet att besöka huset för att skaffa sig en uppfattning om bostäderna. Grunderna till de två sista enheterna färdigställdes i slutet av december 2018. Det totala lånebeloppet efter samtliga lån är SEK 18 000 000. Ansvarig mäklare är Fastighetsbyrån i Enköping. Sex stycken förhandsavtal är påskrivna.
Det första och andra, redan fulltecknade trancherna, hittar du här:

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Projektets styrkor

  • 11% årsränta
  • 1: a prioritets pant i fastighet Bredsand 1:355
  • Färdigt visningshus och 6 förhandsavtal signerade