Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av parhus och radhus Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 12 000 000 av Kameos långivare för att fortsätta byggnationen av fyra parhus och två radhus med tre stycken lägenheter. Projektet ligger endast ett par kvarter bort från bolagets tidigare projekt som finansierades genom Kameo. Ett parhus är i stort sett färdigställt och byggnationen av parhus två har påbörjats. Förväntad byggnationstid är cirka 10 månader. Detta är den första av totalt sex stycken trancher om totalt SEK 45 000 000. 

Projektets styrkor

  • Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Miljösmarta hus med solcellspaneler