Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av parhus och radhus Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 7 000 000 av Kameos långivare för att fortsätta byggnationen av fyra parhus och två radhus med tre stycken lägenheter vardera.

Bolaget har sedan den första tranchen tecknat avtal om att förvärva ytterligare en fastighet i området och på så vis addera ett radhus till projektet. Tillträdet är planerat till den 27:e januari. Totalt kommer nu fyra parhus och tre radhus att uppföras (17 lägenheter, tidigare 14 stycken). Byggnationen av radhuset kommer att finansieras genom ett topplån genom Kameo. Lånet om SEK 45 000 000 förblir således intakt, men bottenpant i en extra fastighet kommer att adderas till Säkerhetspaketet. Uppdaterad LTV är 53%, tidigare 64%.

Projektet ligger endast ett par kvarter bort från bolagets tidigare projekt som finansierades genom Kameo. Ett parhus är färdigställt, för två parhus återstår invändigt arbete och grundarbetet är gjort för ytterligare ett parhus. Förväntad byggnationstid är cirka 10 månader. Detta är den andra av totalt sex stycken trancher om totalt SEK 45 000 000.

Projektets styrkor

  • Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Miljösmarta hus med solcellspaneler