Fastighetsutvecklare söker finansiering till fastighetsförvärv samt byggnation av ett radhus i Bredsand Avslutad

Fastighetsutvecklare söker finansiering till fastighetsförvärv samt byggnation av ett radhus i Bredsand
10% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 av Kameos långivare för att förvärva en fastighet där ett radhus om tre lägenheter kommer att adderas till bolagets pågående projekt. Sjutton lägenheter om totalt 3128 kvm BOA planeras att uppföras i Bredsand, strax utanför Enköping.

Detta är den första tranchen av totalt tre stycken av en toppfinansiering om totalt SEK 10 000 000 som kommer finansiera fastighetsförvärvet samt byggnationen av radhuset.

Kameo har sedan tidigare publicerat 2 av totalt 6 stycken trancher av ett byggnadskreditiv om totalt SEK 45 000 000 till samma projekt. Detta lån kommer att vara efterställt bottenlånet. (Se publicerade trancher i bottenlånet här Tranche 1 och Tranche 2)

Lånet säkerställs med pant i fastighet inom SEK 0 - 55 000 000 med andra prioritet efterställt bottenlånets säkerheter.

Projektets styrkor

  • 10% årsränta
  • Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo
  • Pant i fastighet
  • LTV 65%
  • Dela: