Finansiering av slutsålt bostadsprojekt i Nacka Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 000 000 av Kameos långivare i samband med uppstart av ett projekt i Nacka. Projektet består av 5 stycken parhus, där samtliga 10 bostäder redan är förhandssålda. Detta är den andra tranchen av fem stycken om totalt SEK 55 000 000. Den första tranchen gick till att finansiera markförvärvet, samt uppstart av byggnation. Denna tranche ska gå till fortsatt arbete. Sedan förvärvet har rivningsarbetet för de tidigare byggnaderna nu slutförts och sprängnings- och schaktningsarbetet är i slutskedet. De första grunderna gjuts i början av maj och husleveranserna påbörjas i maj.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet, pant i bostadsrättsandelar och personlig borgen från projektägaren.

Länk till tidigare tranche

Projektets styrkor

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge:

”Husen prefabriceras just nu i fabrik och leverans påbörjas i slutet av maj. I det fall någon artikel är svår att få fram på grund av leveransproblem kommer denna att ersätta med likvärdig . Eftersom produktionen har en relativt kort byggtid på plats, på grund av den höga prefabrikationsgraden, arbetar relativt få yrkesmän samtidigt på arbetsplatsen. Därför bedömer vi smittorisken som väldigt låg på arbetsplatsen och i projektet. Eftersom samtliga lägenheter är sålda till barnfamiljer blir många personer lidande vid eventuella förseningar varför det är av högsta prioritet att detta undviks. Nödvändiga åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att produktionen ej blir försenad, oavsett anledning.”