Utvecklare söker kapital för slutsålt projekt i Sollentuna Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 000 000 av Kameos långivare till att refinansiera en del av det egna kapital som lagts ned i projektet. Bolaget har efter denna tranche refinansierat SEK 10 000 000 av det ursprungligt nedlagda egna kapitalet om SEK 40 000 000 som använts till att finansiera förvärv av fastigheterna, projektering, rivnings- och markarbete.

Alla 20 parhuslägenheter är sålda med bindande förhandsavtal. På de tre fastigheter som ingår i etapp ett så har nu alla tre husen levererats och stomresning och montering pågår. På övriga fastigheter i etapp två har markarbete påbörjats och preliminär leverans av etappens första hus är satt till vecka 12.

Förväntad byggnationstid är cirka 8 månader. Detta är den tredje av totalt fem trancher om SEK 17 500 000.

Lånet säkerställs med pant i fastighet och bolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Slutsålt projekt
  • Fastighetspant
  • Renommerad totalentreprenör
  • LTV 40%
  • Dela: