Bolag söker finansiering för att resa 19 radhuslägenheter med äganderätt i centrala Nyköping Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 6 400 000 från Kameos långivare för att finansiera byggnationen i ett projekt som omfattar resandet av 19 radhuslägenheter med äganderätt i tre huskroppar med en total boarea (’BOA’) om 1976 kvm precis intill vattnet i centrala Nyköping. Projektet beräknas färdigställas inom 7-8 månader. Projektet delas in i tre etapper där även färdigställandet samt inflyttningen sker sekventiellt. Detta är den fjärde av sex trancher om totalt SEK 26 500 000.

Projektet är i full gång där första huset håller på att resas, byggnationen av det första huset är något efter initial tidsplan men arbetet bedöms kunna vara tillbaka till tidsplan inom kort eftersom viss hänsyn till eventuella förseningar tagits med i beräkningarna. Denna tranche om SEK 6 400 000 kommer att gå till att finansiera stomarbeten, utfört markarbete samt andra diversekostnader. Sex av nitton enheter är förhandssålda med bindande avtal.

Detta lån säkerställs med bästa panträtt i fastighet.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3400

Lån 3414

Lån 3415

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • 6 förhandssålda radhusenheter
  • A-läge i Nyköping (Svefa)
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (7 månader).