Bolag söker finansiering för färdigställande av industribyggnad i Bålsta Avslutad

11 % årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare för att möjliggöra färdigställandet av en industribyggnad i Draget, Bålsta. Bolaget är ett dotterbolag i en fastighetskoncern som äger 20 kommersiella fastigheter. Byggnationen av samtliga lokaler beräknas vara färdigställd om 7 månader och den första lokalen beräknas vara färdigställd och inflyttad under den tidigare delen av hösten 2020.

Lånet säkerställs med pant i fastighet, personlig borgen samt med moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen
  • Tidigare låntagare

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge: 

"I koncernen har ingen hyresgäst gått i konkurs eller slutat att betala hyran, det som skett så här långt är att några har bett om månadshyra istället för kvartalshyra. Vi har tecknat 2 nya hyresavtal senaste månaden."