Fastighetsbolag söker finansiering för att uppföra hyresbestånd Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 600 000 av Kameos långivare för att resa 34 stycken hyreslägenheter i Enköping. Förväntad återstående byggnationstid är beräknad till 6 månader. Detta är den första av fem stycken trancher om totalt SEK 17 600 000. Lånet säkerställs med pant i fastighet inom SEK 37 000 000 – 54 600 000 och är ett Garanterat fulltecknat lån.

Kameo har tidigare publicerat tre stycken trancher av ett byggnadskreditiv om totalt SEK 37 000 000 till samma projekt. Detta lån kommer att vara efterställt bottenlånet. (Se publicerade trancher i bottenlånet här lån 3086, lån 3087 och lån 3088).

Byggnationen går fortsatt enligt plan där det mest omfattande markarbetet är klart, första huset har precis rests och nästa är planerat att resas inom fyra veckor. Se vad projektägaren har att säga om projektet samt projektuppdatering angående Covid -19 (se film under Projekt).

För närvarande har projektägaren och följaktligen totalentreprenören för projektet inte upplevt några väsentliga effekter av rådande situation, arbetet både i fabrik och på plats följer tidsplan med fullt manskap. Kommande månader består materielleveranser, främst av svensktillverkade material, där ser de ingen betydande risk för utebliven leverans ännu.

Projektets styrkor

  • Beviljat investeringsbidrag
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Hållbart och klimatsmart val av material
  • Dela: