Fastighetsutvecklare söker finansiering till ett råvindsprojekt i Stockholm Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare till ett råvindsprojekt på Kungsholmen i Stockholm. Totalt kommer tolv lägenheter om sammanlagt 750 kvm boarea att byggas i två etapper. Byggarbetet är nu i full gång med första etappen och projektet följer tidplan. För närvarande är två av projektets tolv lägenheter sålda med bindande förhandsavtal till försäljningspriser över budget. Detta är den andra av fem trancher om totalt SEK 20 000 000. Lånet säkerställs med pant i bostadsrätterna som ska uppföras med bästa förmånsläge.

Projektets styrkor

  • 9% årsränta
  • Två tidigare fullt återbetalda lån genom Kameo
  • LTV 34%
  • Attraktiv adress i Stockholms innerstad
  • Garanterat fulltecknat lån

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge:

”Vi, liksom övriga aktörer i samhället, kan komma att påverkas av åtgärder som sätts in för att förhindra oönskad smittspridning av COVID-19. Vi identifierar i huvudsak två risker, dels brist på arbetskraft dels försenad eller utebliven materielleverans. I sin tur kan det påverka Koltrastens möjlighet att effektivt driva projekten och följa den tidplan som ursprungligen satts upp för projektet. För närvarande har vi inte upplevt några väsentliga effekter av rådande situation, arbetet följer tidplan och vi har fullt manskap på plats som utför byggarbete. Koltrastens affärsmodell gör att underentreprenörer engagerade i våra projekt kan ersättas vid behov.

Kommande månader består materialleveranserna främst av svensktillverkade material såsom gips- och plyfaskivor, här ser vi ingen betydande risk för utebliven leverans. Det är först efter sommaren (augusti 2020) som vi har leveranser som kan påverkas av förseningar. Förhoppningsvis har situationen stabiliserat sig till dess, om det däremot visar sig att det fortfarande råder stor oro när vi närmar oss kan vi förbereda oss genom att byta till alternativa leverantörer. ”

Länk till tidigare tranche

  • Dela: