Finansiering av slutsålt bostadsprojekt i Nacka Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 6 000 000 av Kameos långivare i samband med byggnation av ett projekt i Nacka. Projektet består av 5 stycken parhus, där samtliga 10 bostäder redan är förhandssålda. Detta är den femte tranchen av sex stycken om totalt SEK 55 000 000. 

Markarbete avslutas under juni månad med samtliga grunder gjutna. Huskropp 1 och 2 är stomresta och huskropp 3 levereras under slutet av juni månad.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet, pant i bostadsrättsandelar och personlig borgen från projektägaren.

Länk till tidigare trancher:

3202

3203

3204

3205

Projektets styrkor

  • 100% förhandssålt
  • Bottenpant och personlig borgen
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Förskottsbetalade räntebetalningar på Kameos klientmedelskonto (5 mån)

Kommentar från bolaget angående rådande marknadsläge:

”Eftersom produktionen har en relativt kort byggtid på plats, på grund av den höga prefabrikationsgraden, arbetar relativt få yrkesmän samtidigt på arbetsplatsen. Därför bedömer vi smittorisken som väldigt låg på arbetsplatsen och i projektet. Eftersom samtliga lägenheter är sålda till barnfamiljer blir många personer lidande vid eventuella förseningar varför det är av högsta prioritet att detta undviks. Nödvändiga åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att produktionen ej blir försenad, oavsett anledning.”