Fastighetsutvecklare söker finansiering för färdigställande av radhus Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 3 500 000 av Kameos långivare för att fortsätta byggnationen av ett projekt i en expansiv stadsdel i Enköping. Totalt kommer sjutton lägenheter att ingå i föreningen som är belägen i Bredsand, cirka fem kilometer från Enköping.

Uppförandet av projektets fyra parhus är nu färdigt. Försäljningsarbetet påbörjades runt påsk och ett antal intressenter har hittills anmält intresse. Byggnationen av projektets tre radhus går  enligt plan där två har blivit resta och börjar bli klara utvändigt. På fastigheten där det sista radhuset ska uppföras pågår arbete med plattan. Stommarna förväntas att levereras i början av juni. Under Projekt framgår mer detaljerad status för varje fastighet. Försäljningsarbetet är sedan ett par veckor tillbaka igång och flertalet visningar är inplanerade. Detta är den femte av totalt nio stycken trancher om totalt SEK 45 000 000.

Projektet ligger endast ett par kvarter bort från bolagets tidigare projekt som finansierades genom Kameo.

Tidigare trancher hittar du här:

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Projektets styrkor

  • Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Miljösmarta hus med solcellspaneler och intelligent-styrning