Fastighetsutvecklare söker finansiering för uppförande av parhus och radhus Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 7 000 000 av Kameos långivare för att fortsätta byggnationen av fyra parhus och tre radhus. Totalt kommer sjutton lägenheter att ingå i föreningen som är belägen i Bredsand, cirka fem kilometer från Enköping.

Alla projektets fastigheter har nu godkänt bygglov och startbesked, markarbetet har påbörjats på samtliga fastigheter. Uppförandet av projektets fyra parhus går mot sitt slutskede. Byggnationen av projektets första radhus förväntas att påbörjas under vecka 11. Detta är den tredje av totalt sex stycken trancher om totalt SEK 45 000 000.

Projektet ligger endast ett par kvarter bort från bolagets tidigare projekt som finansierades genom Kameo.

Tidigare trancher hittar du här:

Tranche 1

Tranche 2

Projektets styrkor

  • Bolaget har tidigare lånat och återbetalat ett lån genom Kameo
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Miljösmarta hus med solcellspaneler