Bolag söker finansiering för att resa 19 radhuslägenheter med äganderätt i centrala Nyköping Avslutad

8% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 5 000 000 från Kameos långivare för att finansiera byggnationen i ett projekt som omfattar resandet av 19 radhuslägenheter med äganderätt i tre huskroppar med en total boarea (’BOA’) om 1976 kvm precis intill vattnet i centrala Nyköping. Projektet beräknas färdigställas inom cirka 6 månader. Projektet delas in i tre etapper där även färdigställandet samt inflyttningen sker sekventiellt. Detta är den femte av sex trancher om totalt SEK 26 500 000.

Projektet är i full gång där första huset är rest och det andra planeras att resas inom kort. Byggnationen har hamnat något efter initial tidsplan men bedöms kunna vara tillbaka till tidsplan inom kort eftersom viss hänsyn till eventuella förseningar tagits med i beräkningarna. Denna tranche kommer att gå till att finansiera stommar, byggarbete samt andra diversekostnader. Nio av nitton enheter är förhandssålda med bindande avtal.

Detta lån säkerställs med bästa panträtt i fastighet.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3400

Lån 3414

Lån 3415

Lån 3416

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • 9 förhandssålda radhusenheter
  • A-läge i Nyköping (Svefa)
  • Förskottsbetalade räntor på Kameos klientmedelskonto (6 månader).