Bolag söker finansiering för färdigställande av industribyggnad i Bålsta Avslutad

11% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 500 000 av Kameos långivare för att möjliggöra färdigställandet av en industribyggnad i Draget, Bålsta. Bolaget är ett dotterbolag i en fastighetskoncern som äger 20 kommersiella fastigheter. Byggnationen av samtliga lokaler beräknas vara färdigställd om 6 månader och den första lokalen beräknas vara färdigställd och inflyttad under den tidigare delen av hösten 2020. Detta är den andra av fyra trancher om totalt  SEK 9 000 000.

Länk till tidigare tranche:
Lån 3263

Lånet säkerställs med pant i fastighet, personlig borgen samt med moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen
  • Tidigare låntagare