Fastighetsbolag söker finansiering i slutskede för att uppföra hyresbestånd Avslutad

9% årsränta | Riskbetyg A

Bolaget önskar att låna SEK 3 500 000 av Kameos långivare för att färdigställa byggnationen av 34 stycken hyreslägenheter i Enköping. Samtliga hus är resta och projektet befinner sig i slutskedet. Förväntad återstående byggnationstid är runt 2 månader. Detta är den fjärde och sista tranchen av fyra om totalt SEK 17 600 000. Lånet säkerställs med pant i fastighet inom SEK 37 000 000 – 54 600 000 och är ett Garanterat fulltecknat lån.

Kameo har sedan tidigare publicerat tre stycken trancher av ett byggnadskreditiv om totalt SEK 37 000 000 till samma projekt. Detta lån kommer att vara efterställt bottenlånet (se publicerade trancher i bottenlånet lån 3086, lån 3087, lån 3088). 

Byggnationen går fortsatt enligt plan och samtliga hus är resta på fastigheten. Hela projektet är sålt till en väletablerad bostadsutvecklare där tillträde är satt till 1:a oktober 2020. Villkoren som köparen skulle uppfylla enligt kontraktet är nu uppfyllda.  

För närvarande har projektägaren och följaktligen totalentreprenaden för projektet inte upplevt några väsentliga effekter av rådande marknadsläge, arbetet både i fabrik och på plats följer tidplan och full arbetsstyrka är på plats. Kommande månader består av leveranser av material, främst svensktillverkat, där de inte ser någon betydande risk för utebliven leverans.

Se tidigare trancher här:

Lån 3193

Lån 3194

Lån 3195

Projektets styrkor

  • Signerat försäljningsavtal med börsnoterat bolag
  • Beviljat investeringsbidrag
  • Pant i fastighet
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Hållbart och klimatsmart val av material
  • Förskottsbetalade räntebetalning på Kameos klientmedelskonto (3 mån)
  • Dela: