Finansiering av färdigställande av slutsålt bostadsprojekt i Nacka Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 7 000 000 av Kameos långivare i samband med byggnation av ett projekt i Nacka. Projektet består av 5 stycken parhus, där samtliga 10 bostäder redan är förhandssålda. Detta är den sjätte och sista tranchen av sex stycken om totalt SEK 55 000 000. Arbetet med byggnationen fortlöper under sommaren med plåtslageri, fasadarbete samt målningsarbeten. Tre av fem parhus är nu stomresta.

Under början av augusti levereras de sista två parhusen samt förrådsbyggnaderna och undercentral. Finplanering påbörjas i september månad.

Det första parhuset beräknas vara inflyttningsklart i november. Därefter sker ett successivt färdigställande där sista kund ska vara inflyttad i slutet av januari 2021.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastighet, pant i bostadsrättsandelar och personlig borgen från projektägaren.

Länk till tidigare trancher:

3202

3203

3204

3205

3290

Projektets styrkor

  • 100% förhandssålt
  • Bottenpant och personlig borgen
  • Garanterat fulltecknat lån
  • Förskottsbetalade räntebetalningar på Kameos klientmedelskonto (4 mån)