Finansiering av markförvärv och byggstart av projekt i Nacka Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg B

Bolaget önskar att låna SEK 43 000 000 av Kameos långivare till finansiering av ett projekt i Nacka, Stockholm. Denna tranche kommer att gå till markförvärvet. Projektet består av åtta stycken parhus, 50% av bostäderna är förhandssålda med bindande avtal och ytterligare 40% är reserverade. Detta är den första av fem trancher om totalt SEK 85 000 000. Kommande trancher kommer att gå till byggnation.

Lånet säkerställs med bottenpant i fastigheten, pant i bostadsrättsandelarna, bolagsborgen från moderbolag samt personlig borgen från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Tidigare låntagare
  • Bygglov beviljat
  • 50% förhandssålt med bindande avtal
  • Bottenpant i fastighet