Bolag söker finansiering för färdigställande av industribyggnad i Bålsta Avslutad

10% årsränta | Riskbetyg C

Bolaget önskar att låna SEK 2 000 000 av Kameos långivare för att möjliggöra färdigställandet av en industribyggnad i Draget, Bålsta. Bolaget är ett dotterbolag i en fastighetskoncern som äger 20 kommersiella fastigheter. Byggnationen av samtliga lokaler beräknas vara färdigställd om 4 månader och den första lokalen beräknas vara färdigställd och inflyttad under september 2020.

Lånet säkerställs med pant i fastighet, personlig borgen samt med moderbolagsborgen.

Länk till tidigare trancher:

Lån 3263

Lån 3264

Projektets styrkor

  • Pant i fastighet
  • Moderbolagsborgen
  • Personlig borgen
  • Tidigare låntagare